• Ακολουθήστε μας
×

Status message

Locating you...

Λαογραφικό Μουσείο

 

Η δουλειά και η προσπάθεια για την δημιουργία του Λαογραφικού Μουσείου άρχισε το 1999, με την συγκέντρωση λαογραφικού, παραδοσιακού, ιστορικού και φωτογραφικού υλικού της περιοχής μας. Η ολοκλήρωση έγινε της 2 Ιουλίου το 2000 όπου έγιναν και τα εγκαίνια και το μουσείο μας άρχισε να δέχεται τους επισκέπτες του. Ο σκοπός του Λαογραφικού μουσείου είναι η συγκέντρωση και η έκθεση του λαογραφικού και παραδοσιακού υλικού της περιοχής μας, σε ειδικό χώρο για την διασφάλιση και έκθεση στο κοινό, για την ανάδειξη της παραδοσιακής κληρονομιάς και για την ενίσχυση της τουριστικής υποδομής της κοινότητας μας. Οι κατηγορίες που έχουν χωριστεί τα αντικείμενα είναι : α) γεωργικά εργαλεία, β) εργαλεία ξυλοκόπου, μαραγκού, γ) εργαλεία ύφανσης, δ) αντικείμενα κτηνοτροφίας, ε) παραδοσιακές ενδυμασίες, στ) αντικείμενα παραδοσιακού νοικοκυριού, ζ) παλιά πολεμικά όπλα και λάφυρα πολέμου, η) παλιά νομίσματα .


φωτογραφίες: